Archeologie Symposium

Gerti 26-04-2017

Beste geïnteresseerden in de archeologie,

Het bestuur van AWN Afd. Noord-Holland Noord (AWN Afd. 9) heeft het

genoegen u uit te nodigen voor een interessant symposium over o.a. nieuwe

ontwikkelingen in de archeologie.

Datum: zaterdagmiddag 13 mei 2017, 12.30-16.30 uur.

Plaats: Nieuwe Nes  aan het Schoenmakerspad nr. 1 te Schagen.

 

Het programma 

- 12.30-16.30 Symposium (voor alle belangstellenden gratis toegankelijk

m.u.v. de historische lunch)

- 12.30-13.15 Inloop met historische lunch, verzorgd door Gerti de

Koeijer. Kosten van de lunch € 7,50, ter plaatse te voldoen. Vooraf

opgeven voor deze lunch is verplicht.

 

De volgende onderwerpen komen tijdens het symposium aan bod:

- Archeologie en voedselbereiding in de ijzer- en Romeinse tijd door Gerti

de Koeijer

- Experimentele archeologie; Joost Lubbers over het bakken van potten

- Preview houtonderzoek door Silke Lange

- Het gebruik van drones in de archeologie door Menno de Boer

- De nieuwe erfgoedwet en de betekenis daarvan voor vrijwilligers in de

archeologie

16.00 Afsluiting + borrel

16.30 Einde

Het definitieve programma staat t.z.t. hier

 

Aanmelden

Als u deze middag wilt bijwonen, verzoeken wij u vriendelijk u op te geven

via e-mail (info@rag-archeologie.nl) met de vermelding van

• uw naam,

• aantal personen en

• of u wel of niet wilt deelnemen aan de historische lunch (€ 7,50), perpersoon, ter plaatse te voldoen).