Geloven in de middeleeuwen

Gerti 01-02-2017

Wat hebben de dagen van de week te maken met geloven in de middeleeuwen? Hoe weten we iets over geloven in de middeleeuwen en wat is het verschil tussen het nieuwe geloof en het oude geloof in Nederland? Hoe is het om in deze overgangsperiode te leven? En wat is de betekenis van relieken? Op al deze vragen en meer geef ik tijdens de les antwoord. Tijdens de les draag ik middeleeuwse kleren. Voor meer informatie over de kerndoelen die aansluiten bij de les, en een prijsopgave kunt u mailen naar info@beleefdegeschiedenis.nl 

Groep 5,6,7 en 8 Archeologie

Deze les is gericht op geloven in de middeleeuwen. In vogelvlucht gaan we door 1000 jaar geloof en bijgeloof.

Lesinhoud:

Groepsopdracht

Voorleesfragment over iemand die in de overgangsperiode leefde

Filmpje over relieken en pelgrimeren

Spelvorm met betrekking tot pelgrimeren

Quiz over geloof en bijgeloof in de middeleeuwen

Powerpoint presentatie